Seyyid Burhaneddin Türbesi

Seyyid Burhaneddin Türbesi

Mevlana’nın hocası Seyyid Burhaneddin, 1235 yılından sonra Kayseri’de yaşamış ve 1244 yılında burada vefat etmiştir. Seyyid Burhaneddin’in mezarı üzerine 19. yüzyılın sonlarına kadar türbe yapılmamıştır. Türbe, 1894 yılında II. Abdulhamit zamanın da inşa edilen türbe, Kayserililer için bir huzur mekanıdır.

×