Kayseri Kalesi Ve Surları

Kayseri Kalesi Ve Surları

3.yy’da Roma devrinde yapılan ve 6.yy’da Bizans devrinde daraltılan Kayseri Kalesi ve Surlar; Selçuklu Sultanı I.Alaaddin Keykubat zamanında bugünkü şekliyle yeniden yapılmıştır. Karamanoğulları ve Osmanoğulları zamanında iki defa tamir görmüştür. Orta Anadolu da ulaşım geçitleri üzerinde bulunan Kayseri Şehir Merkezini koruyan kale günümüze kadar gelen eski varlığı ve zaman içinde yapılan ekleriyle bir orta çağ kalesidir. Tarihi Kayseri Şehri ve Kalesi düz bir alana kurulmuş olup Dış Kale ve İç kale olarak iki kısımdan ibarettir. İç Kale, Dış Kaleye göre daha yüksek yapılmış olması ve etrafına eklenmiş olan sur duvarları ile ayrı bir kale konumuna getirilmiştir.

Dış Kale: Dış sur ve burçlardan meydana gelen şehrin korunması, yönetim merkezi ve genelde yerleşim alanını kapsamaktadır. l. Alaaddin Keykubat tarafından yapılan ve Selçuklu Devlethaneyi çevreleyen Kuzey dış Kalenin Ok Burcu ve Yoğun Burcu günümüze kadar gelebilmiştir. Ayrı bir kale gibi duran

İç Kale: Türkler döneminde geniş değişikliklere uğramış çevre Sur ve Burçları ile Kapı Kuleleri yükseltilerek kullanım şeklinde değişiklikler yapılmıştır. Osmanlı döneminde şehrin savunulmasına ihtiyaç duyulmadığından İç kaleye de mahalleler kurulmuş olup mevcut Fatih Cami bu dönemde yapılmıştır. Bir zamanlar görkemli bir Selçuklu başkenti olduğunu hatırlatırcasına Selçuklu eserlerini Kayseri’nin her köşesini görmek mümkündür.                              

×