Emir Erdoğmuş Türbesi

Emir Erdoğmuş Türbesi

Seyyid Burhaneddin Mezarlığı içerisinde ve Seyyid Burhaneddin Türbesi’nin hemen güneyinde ve bitişik inşa edilmiştir. Bu türbeye Tatarhaniler Türbesi de denilmektedir. Seyyid Burhaneddin Türbesi’nin içinden de geçilen Emir Erdoğmuş Türbesi’nin giriş kapısının üzerindeki kitabesinde; “Burası Emir Erdoğmuş’un şehitliğidir H. 749 (1348)” yazılıdır. 

Bu kitabeden öğrenildiğine göre türbe, XIV. yüzyılın ortasında yapılmış olup, büyük olasılıkla da Eretnaoğulları zamanında yapılmıştır. Emir Erdoğmuş’un da Aleaddin Eretna’nın emirlerinden biri olduğu sanılmaktadır. 

Türbe kesme taştan, kare planlıdır. Üzeri yuvarlak bir kasnağın taşıdığı kubbe ile örtülüdür. Giriş kapısı sivri kemerli bir niş içerisinde yuvarlak kemerli olup, bezeme elemanı bulunmamaktadır.

 

 

×