Seyyid Burhaneddin Türbesi

Seyyid Burhaneddin Türbesi

Gültepe Mahallesi’nde, Seyyid Burhaneddin Mezarlığı’nın doğusunda bulunmaktadır.Seyyid Burhaneddin Hazretleri, 1244 yılında Kayseri’de vefat etmiş ve mezarı üzerinde bir türbe yapılmamıştı. Kendisi daha çok ziyarete ve dolayısıyla Fatihalar’a sebep olur düşüncesiyle hocaların, şeyhlerin kabri üzeride göz okşayıcı türbeler yapılmasını istemiştir. Ancak kendisi için: “Kabrinin toprağı yıldızların altında, ağaçların gölgesinde olsun isterim. Sultanu’l–ulema Baha Veled gibi zatların türbelerine mukabil, benim üzerime türbe yapılmasından haya ederim” demiştir.1894 yılında Kayseri’nin bağlı bulunduğu Ankara Vilayeti'nin Valisi Abidin Paşa teftiş maksadıyla Kayseri’ye gelir. Abidin Paşa üst makamlara yazı göndermiş, Sultan II. Abdülhamid’in talimatıyla H.1312/M.1894 yılında vakıf bütçesi ile türbe yapılmış, Padişah da buraya bir avize hediye etmiştir. Kitabesini Ali Emiri Efendi yazmıştır.Türbe; ortası kubbeli, giriş hariç üç tarafı kubbeye bağlı, kısa yuvarlak tonozlu olup, girişte küçük kapı önü revağı bulunmaktadır. Güneyinde, binaya bitişik H.749/M.1348 tarihli Eretna Dönemi emirlerinden Emir Erdoğmuş’un tek tonozlu türbesi bulunmaktadır. Bu yapı, Selçuklu tarzında olup, içinde dört adet taş sanduka yer almaktadır. Türbe girişinin solunda duvar dibindeki Mevlevî kavuklu mezar taşlarından duvar tarafında olanı, Kayseri Mevlevî Şeyhi Süleyman Türabî (H.1251/M.1835 tarihinde vefat etmiştir), onun yanında yine Mevlevi Şeyhi olan oğlu Ahmed Remzi Efendi’ye ait kabirler bulunmaktadır.Türbenin etrafındaki odalar ve çevre düzenlemesi, belediyenin yardımıyla kurulan bir dernek tarafından sonradan yapılmıştır. Türbenin idaresi, Mayıs 1981 tarihinden itibaren Kayseri Müzesi Müdürlüğü’ne, 1993 yılından itibaren de Seyyid Burhaneddin Hazretleri Hizmet Vakfı’na verilmiştir. Türbe etrafındaki mezarlığa, cenaze defnedilmemektedir. Tarihi mezar taşları toplanmış, müzeye nakledilmiştir.

×