Tarihi Yerler

Kayseri Kapalı Çarşı

Kayseri Kapalı Çarşı

Türkiye’nin en eski çarşılarından olan “Kayseri Kapalı Çarsısı” Kale surlarının içinde yer almış olup, Kayseri’nin Osmanlı hâkimiyetine geçtiği XV. yüzyılın ortalarından itibaren oluşmaya başlamıştır.
Detayları İncele
Kayseri Kalesi

Kayseri Kalesi

3.yy’da Roma devrinde yapılan ve 6.yy’da Bizans devrinde daraltılan Kayseri Kalesi ve Surlar; Selçuklu Sultanı I.Alaeddin Keykubat zamanında bugünkü şekliyle yeniden yapılmıştır. Karamanoğulları ve Osmanoğulları zamanında iki defa tamir görmüştür.
Detayları İncele
Talas Ali Dağı Yer Altı Şehri

Talas Ali Dağı Yer Altı Şehri

Talas'ta, Bizans dönemine ait yeraltı şehri ve sarnıç bulundu Kayseri'nin Talas İlçesi'nde Ali Dağı eteklerinde, Bizans dönemine ait, 1300 yıllık yeraltı şehri . . Fransızca bir kaynaktan yapılan çevirttiride yeraltı şehri ve sarnıçla ilgili şu bilgiler bulunuyor:
Detayları İncele
Germir Panaya Rum Klisesi

Germir Panaya Rum Klisesi

Germir (Kermira), Osmanlı İmparatorluğu’nun yaklaşık olarak 1590-1620 arasındaki çalkantılı döneminde, Celali İsyanları sırasında yaşana nüfus hareketinin bir sonucu olarak kurulmuştur (Grisword, 1981: 338-339) Köyün ilk sakinleri, çevre bölgelerden gelip bu korunaklı, küçük vadiye yerleşmiş olan, dericilik işiyle uğraşan Hıristiyan Ermenilerdir;
Detayları İncele
Soğanlı Vadisi

Soğanlı Vadisi

Kayseri’ye 80 km uzaklıkta, binlerce yıldır farklı hayatlara tanıklık eden yeşillikler içerisindeki Soğanlı Vadisi, güvercinlik, mağara, barınak, kilise ve manastır olarak kullanılan ilginç kaya oluşumlarına ev sahipliği yapmaktadır.
Detayları İncele
Seyyid Burhaneddin Türbesi

Seyyid Burhaneddin Türbesi

Gültepe Mahallesi’nde, Seyyid Burhaneddin Mezarlığı’nın doğusunda bulunmaktadır.Seyyid Burhaneddin Hazretleri, 1244 yılında Kayseri’de vefat etmiş ve mezarı üzerinde bir türbe yapılmamıştı. Kendisi daha çok ziyarete ve dolayısıyla Fatihalar’a sebep olur düşüncesiyle hocaların, şeyhlerin kabri üzeride göz okşayıcı türbeler yapılmasını istemiştir.
Detayları İncele
Şahruh Köprüsü

Şahruh Köprüsü

Kayseri-Sivas arasındaki Ortaçağ yol güzergâhında ve Kızılırmak üzerinde yer alan köprü, doğu-batı yönünde uzanan kârgir bir tarihî su yapısıdır; uzunluğu 160 metre olup, tabliye genişliği 4.70 metredir. Hâlihazırda, sekiz gözden ibarettir; batı yönünden itibaren ilk yedi göz sivri kemerli olup, doğu yönündeki son göz yuvarlak kemerlidir. Su aşan en büyük kemer gözünün açıklığı 12 metredir.
Detayları İncele
Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi

Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi

Hıristiyanlar için önemli bir yer olan Kapadokya Bölgesinde Kayseri birçok kiliseye ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri kent merkezinde Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerindeki 1191 tarihli SurpKrikorLusavoriç Kilisesidir. Restore edilip ibadete açılan geometrik ve bitkisel motifler içeren fresklerle donatılmıştır. Pandantifler İncil yazılarının resimleri, iç duvarları ise geometrik ve bitkisel motiflerle donatılmıştır.
Detayları İncele
Seraceddin Medresesi

Seraceddin Medresesi

Kayseri merkezinde ve Hunat Camii’nin güney-doğusunda yer alan medrese, halk arasında “Küçük Hunat” adıyla da anılmaktadır. Kuzey-güney yönünde uzanan dikdörtgen bir oturum alanı üzerine inşa edilmiş açık avlulu, üç eyvanlı ve tek katlı bir yapıdır. Günümüzde yol kotunun altında kalan yapı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1974 yılında yapılan restorasyonla neredeyse tamamen yenilenmiştir.
Detayları İncele
Emir Erdoğmuş Türbesi

Emir Erdoğmuş Türbesi

Seyyid Burhaneddin Mezarlığı içerisinde ve Seyyid Burhaneddin Türbesi’nin hemen güneyinde ve bitişik inşa edilmiştir. Bu türbeye Tatarhaniler Türbesi de denilmektedir. Seyyid Burhaneddin Türbesi’nin içinden de geçilen Emir Erdoğmuş Türbesi’nin giriş kapısının üzerindeki kitabesinde; “Burası Emir Erdoğmuş’un şehitliğidir H. 749 (1348)” yazılıdır.
Detayları İncele
Hunat Hatun Külliyesi

Hunat Hatun Külliyesi

Alâeddin Keykubad’ın eşi ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in annesi Mahperi Huand (Hunad, Hunat, Hunt, Handi, Honat)* tarafından şehir merkezine yaptırılmıştır. Selçuklular'dan bize kalan külliye ve manzûmelerin en mühimlerinden biri olan Hunat Manzûmesi**, surun dışında ve İç Kale’nin doğusunda bulunmaktadır.
Detayları İncele
Erdemli Kilise

Erdemli Kilise

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesi Erdemli bölgesinde bulunan ve Hristiyanlığın ilk yayılma dönemine ait kiliseler, tüneller, savunma ve aydınlatma pencereleri ile hayvan besleme ahırlarıyla gelen ziyaretçilerini hayran bırakıyor.
Detayları İncele
Talas Amerikan Koleji

Talas Amerikan Koleji

889 yılında Amerikalılar tarafından misyonerliği yaymak için yaptırılmıştır. Ülkemizde 19. Yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren okullar ve hastaneler aracılığyla misyonerlik faaliyeti yürütülmüştür.
Detayları İncele
Gevher Nesibe Dârüşşifâsı Ve Tıp Medresesi

Gevher Nesibe Dârüşşifâsı Ve Tıp Medresesi

Anadolu’nun uluslararası ticaret yolları üzerinde olması, ticaretin gelişmesine sebep olduğu gibi, yolcuların hastalık gibi çeşitli sıkıntıları da beraberinde getirmelerine neden olmuştur.XII. yüzyılda ticaret ve yolculuk hareketinin batıdan–doğuya doğru yoğunluğu orduların taşıyıcılığı ile bulaşıcı hastalıkların tahribatı, korkunç boyutlara ulaşmıştır.
Detayları İncele
Hacı Kılıç Cami Ve Medresesi

Hacı Kılıç Cami Ve Medresesi

İstasyon Caddesi'ndeki Hacı Kılıç Camii ve medrese 1249-50 yıllarında İzzeddin Keykavus döneminde inşa edilmiştir. Binanın sağ tarafı medrese, sol tarafı camidir.
Detayları İncele
Gül Baba Türbesi

Gül Baba Türbesi

Kayseri Tomarza ilçesi, Gülveren Mezarlığı içerisinde bulunan bu türbenin Gül Baba’ya ait olduğu söylenmektedir. Gül Baba ile ilgili halk arasında bir çok söylence bulunmaktadır. Savaşlarda askerlere görünerek onlara su dağıttığı, nereli olduğu sorulduğunda; Tomarza’nın Gülveren Köyü’nden olduğunu söylemektedir.
Detayları İncele
Han Kümbeti

Han Kümbeti

Şehir surlarının dışında kalanların konaklaması için 13. yüzyılda han olarak inşa edilen yapı, şehrin surların dışına taşması ile camiye dönüştürülmüştür. Yapı güneybatıdan şehir surlarına yaslanan, derinliğine dikdörtgen planlı, beş sahnlı avlusuz bir handır.
Detayları İncele
Hasbek Kadı Kümbeti

Hasbek Kadı Kümbeti

Kayseri’nin merkezinde, Hastane caddesi üzerinde bulunmaktadır. Kare formlu kaide üzerinde yer alan sekizgen gövdeli kümbet, içten kubbe, dıştan piramidal külâhla örtülüdür. İki katlı yapının üst katına, kuzey cepheye açılmış dikdörtgen formlu basit bir kapıdan girilir.
Detayları İncele
Hatuniye Medresesi

Hatuniye Medresesi

Dulkadiroğulları’ndan Nasıreddin Mehmed tarafından 1432 yılında Kayseri’nin beylikler ve Osmanlılar arasında sık sık el değiştirdiği bir dönemde yaptırılmıştır. Yapı, tek katlı, açık avlulu ve iki eyvanlı olarak tasarlanmıştır. Güneybatı cephesinin ortasında yer alan taç kapısının köşelerinde lotus yapraklı başlıklara sahip sütunçeler bulunmaktadır.
Detayları İncele
Şifahiye Ve Gıyasiye Medresesi

Şifahiye Ve Gıyasiye Medresesi

Rivayet odur ki, aşk acısıyla amansız hastalık, vereme yakalanan Gevher Nesibe Sultan, kardeşi hükümdar I. GıyaseddinKeyhüsrev’e ölüm döşeğinde hastane yapılmasını vasiyet eder. Selçuklu Hükümdarı, kardeşinin bu vasiyetini 1206 yılında yerine getirmiş.
Detayları İncele
Ulu Cami ( Camii Kebir )

Ulu Cami ( Camii Kebir )

Selçukluların Asya tuğla tekniğini Anadolu’da ilk kez kullandıkları eserlerden olan güzel minaresi, iç mekanındaki kemerli sütunları ve mermer sütun başlıklarıyla ilgi çekici ve görülmeye değer 1134-1142 yılları arasında yapılan camiye bir de medrese eklenmiş ancak günümüze sadece medrese içindeki türbe gelebilmiştir.
Detayları İncele
Ağırnas Yer Altı Şehri

Ağırnas Yer Altı Şehri

Ağırnas yer altı şehrinin bazı bölümlerinin milattan önce yapıldığı tahmin edilmektedir. Ancak büyük bir bölümünün milattan sonraki yıllarda ve daha sonraki yüzyıllarda ilave edildiği kesindir. Yer altı şehrinde görülen hristiyanlık dönemi ibadet yerleri, kiriş ve resimlerden en çok M.S I. ve XIII. Yüzyıllar arası kullanıldığı görülmektedir.
Detayları İncele
Döner Kümbet

Döner Kümbet

Talas Caddesi üzerinde, Seyyid Burhaneddin Mezarlığı’nın batısında bulunmaktadır. Eserin kitabesinde inşa tarihi belirtilmemektedir.Şah Cihan Hatun Türbesi, “Döner Kümbet” olarak da bilinir.
Detayları İncele
Flaktin Kaya Kabartmaları

Flaktin Kaya Kabartmaları

Develi ilçesinin güneydoğusunda Gümüşören köyü yakınlarındaki su kenarındadır. Hitit sanatının en güzel örneklerini yansıtan bu kabartmalar M.Ö 14. yüzyılda yapılmıştır.
Detayları İncele
Gereme Harabeleri

Gereme Harabeleri

Kayseri’nin kuzey-doğusunda yer alan, Develi ilçesinin 3 km. kuzeyinde bulunan Gereme harabeleri, Roma ve Bizans döneminin önemli yerleşim alanıdır. Eski adı ‘’Spistra’’ olan Gereme’nin Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde önemi daha da artmış, Hz. İsa’nın havarilerinden Aziz Paul, dini yaymak amacıyla 532 yılında Gereme’ye gelmiştir.
Detayları İncele
Karatay Kervansarayı

Karatay Kervansarayı

Celâleddin Karatay, Türkiye Selçukluları Devri'nde yönetici sınıf içerisinde yer almış, Sultanın onayıyla toplumda bir çok kamu hizmetinin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla, çeşitli alanlarda vakıflar kurmuştur. Karatay Kervansaray'ı (Zaviyesi) onun vakıf eserlerinden birisidir...
Detayları İncele
Kayseri Mahallesi

Kayseri Mahallesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Kültür Yolu projesi içinde yer nalan Tavukçu Mahallesi'nde bulunan “Kayseri Mahallesi”nde 50'ye yakın konak restore edilip kapılarını ziyare açılmıştır ..Geleneksel Kayseri mahallesine has bakkal, fırın, kasap, aktar gibi esnafların olacağı mahallede, butik, otel, restoran, kafe gibi turizme dönük tesisler de bulunmaktadır.
Detayları İncele
Kurşunlu Cami

Kurşunlu Cami

“Doğancı” olarak da bilinen Ahmed Paşa, soyunu Halid bin Velid’e dayandıran Kastamonu’lu İsfendiyar sülâlesinden gelir. Kanuni Sultan Süleyman’ın sarayında eğitim görmüş, ardından Sultanın Doğancıbaşısı olmuştur. Doğancı lakabını bu nedenle almıştır.
Detayları İncele
Kültepe Kaniş-Karum

Kültepe Kaniş-Karum

Kayseri tarihini 6000 yıl önceye dayandıran belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe, Kayseri merkeze 24 km uzaklıktadır. Hititlerin Anadolu’da kurduğu ilk kentin kalıntısı olan höyük ve onu saran Karum’dan oluşan Kültepe Ören Yeri’nde yönetim binalarının, dini yapıların, ev, dükkân ve atölyelerin kalıntıları görülmektedir.
Detayları İncele
Saat Kulesi

Saat Kulesi

Cumhuriyet Meydanında bulunan Saat Kulesi, 1906 yılında II. Abdülhamit zamanında yaptırılmıştır. Saat Kulesi’nin yanındaki dikdörtgen mekan ise muvakkithane (saat odası)olarak inşa edilmiştir.
Detayları İncele
Sahabiye Medresesi

Sahabiye Medresesi

Anadolu Selçuklu taş işçiliğinin önemli örneklerinden olan Sahabiye Medresesi, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından1267 yılında inşa ettirilmiştir.
Detayları İncele
Sırçalı Kümbet

Sırçalı Kümbet

Merkez Endüstri Meslek Lisesi bahçesindedir. Bu kümbete “sırçalı” denilmesinin sebebi, eskiden çinilerle bezeli olmasından gelmektedir. Bu türbenin özellikleri itibarıyla XIV. yy  ortalarında olduğu kabul edilmektedir.
Detayları İncele
Zeynel Abidin Türbesi

Zeynel Abidin Türbesi

Zeynel Abidin Hazretlerinin Kayseri’ye geliş sebebi; Zeynel Abidin Hazretleri 1349 yılında Medine de doğmuştur. Medine de ki ilim adamlarından maddi ve manevi ilim tahsili edinen Zeynel Abidin Hazretleri 1369 yılında babası Ahmet Şemsettin Efendinin vefat etmesi üzere halkı irşat için birçok memleketleri dolaşmış nihayet Anadolu’ya gelerek 1397 yılında Kayseri’ye yerleşmiştir.
Detayları İncele
Alaca Kümbet

Alaca Kümbet

Yapının kitabesinden H. 580’li yıllarda (M. 1184) Emir Sadreddin Ömer bin Celaleddin Muhammed için inşa ettirildiği anlaşılmaktadır. İçte çok sade olan kümbetin bütün süslemeleri kuzeydeki kapısında ve batı cephesindeki pencere etrafında yer almaktadır.
Detayları İncele
Atatürk Evi

Atatürk Evi

Atatürk’ün 1919 yılında Kayseri ziyareti sırasında kaldığı 19. yüzyılın sonlarında yapılan çok güzel bir konaktır. Yapıldığı dönemi ve yöresel özellikleri yanı sıra sık mobilya ve süslemelerle dekore edilen konakta Atatürk’ün balmumu heykeli, ziyareti ile ilgili belge ve fotoğraflar yer almaktadır.
Detayları İncele
Heraklis Lahiti

Heraklis Lahiti

Tüm yüzleri Herakles’in mücadelelerini anlatan kabartma heykellerle süslü olan ve mermerden yapılan Herakles Lahti, Kayseri Arkeloji Müzesi Roma salonunda bulunmaktadır.
Detayları İncele
Ahi Evran Zaviyesi

Ahi Evran Zaviyesi

XIII. yüzyılda Kayseri’nin ve İç Anadolu’nun kaderine tesir eden ahilik teşkilatının kurucusu, Ahi Evran’a aittir.Anadoludaki ilk örneklerden olması bakımından ayrı bir öneme sahip olan yapı bugün, Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi olarak kullanılmaktadır.
Detayları İncele
Melikgazi Türbesi Ve Kalesi

Melikgazi Türbesi Ve Kalesi

Pınarbaşı ilçesine bağlı Melikgazi köyündedir.  Melikgazi kalesi’nin eteğinde yeralan türbe, Danişmentliler’ den Emir Melik Gazi (1104-1134) aittir. Türbenin alt kısmında Melik Gazi’nin de bulunduğu üç adet mumyalı ceset bulunmaktadır. Mumyalığın üzerinde, sandukanın bulunduğu üst kat ince ve yassı tuğlalardan örülmüştür.
Detayları İncele
Kara Mustafa Paşa Kervansarayı

Kara Mustafa Paşa Kervansarayı

Osmanlı Devleti’nin en meşhur sadrazamlarından olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa bürokraside edinmiş olduğu gücü, Osmanlı topraklarında da birçok yere inşa ettirmiş olduğu vakıf eserlerle meşrulaştırmaya başarmıştır. İdamı üzerine (25 Aralık 1683) Paşa’nın bütün mal varlığına devlet tarafından müsadere uygulandı.
Detayları İncele
İmamkulu Kaya Kabartması

İmamkulu Kaya Kabartması

Develi ilçesi merkezine 40km. uzaklıkta İmamkuluköyünün Şimşekkayamevkinde bulunmaktadır. M.Ö 13. yy Büyük Hitit Devleti dönemine aittir.
Detayları İncele
Kubbeli Kilisesi

Kubbeli Kilisesi

Hıristiyanların inançlarını yaşatmak için 4. yüzyılda yerleşmeyi seçtikleri bu korunaklı vadide bugün rastlanan kilise kalıntıları arasındaki Kubbeli Kilise, İncil’den sahneler betimleyen güzel fresklerle süslü çok sayıda kilise bulunmaktadır. Bugünkü yerleşim de tarihi kalıntılarla iç içe  geçmiş durumda.
Detayları İncele
Sultan Hanı

Sultan Hanı

Kayseri ili Bünyan ilçesi Tuzhisar beldesi Sultanhanı köyünde bulunan Sultan Hanı, Kayseri–Sivas kervan yolu üzerinde yer almaktadır. Sultan Hanı, I. Alaeddin Keykubad tarafından 1232–1236 yılları arasında yaptırılmıştır.
Detayları İncele
Yaman Dede Camii (Panaya Kilisesi)

Yaman Dede Camii (Panaya Kilisesi)

Kayseri Talas ilçesi Tablakaya mahallesinde Rum kilisesi 1886 yılında yapılmıştır.
Detayları İncele
Avgunlu Medresesi

Avgunlu Medresesi

Şehir merkezinde, Orta Mahalledeki bulunan Giyasiye Şifayesi olarak bilinen medresenin yakınında yer alan medrese XIII. yy.'da yapılmış bir Selçuklu eseridir. “Havuzlu Medrese” olarakta bilinen medrese tamamen kesme taşlardan yapılmış; iki büyük eyvanı ve revaklı avlusu bulunmakta olup; medresenin üzeri açık  olarak inşa edilmiştir.
Detayları İncele
Bünyan Ulu Cami

Bünyan Ulu Cami

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde bulunan, Anadolu Selçuklu dönemine ait yapının kitâbesinde kırıklar olması sebebiyle inşa tarihi ve bânisiyle ilgili kesin bilgiye ulaşılamamıştır. Okunabilen kısımlarından yapının bir emîrü’l-ümerâ tarafından mimar Kālûyân’a yaptırıldığı anlaşılmakta, bundan hareketle 654 (1256) yılına tarihlendirilmektedir.
Detayları İncele
Beşparmak Kümbeti

Beşparmak Kümbeti

Erkilet yolu üzerinde yer alan kümbet Askeri Lojmanların bulunduğu arsa içerisinde bulunmaktadır. Anadolu Selçukuluları döneminde inşa edildiği tahmin edilen yapının yapılış tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte XIII-XIV. yy a tarihledirmektedir. Cesetlik ve mescit kısmından oluşan kümbet 2 katlıdır.
Detayları İncele
Çifte Kümbet

Çifte Kümbet

Kayseri Sivas Caddesi’nin sonunda bulunan bu kümbet Sultan I.Alaaddin Keykubat’ın eşi, Eyyubi Hükümdarı Melik Adil’in kızı Adile Hatun adına kızları tarafından 1247-1248 yılında yaptırılmıştır. Türbenin giriş kapısı üzerinde beş satırlık kitabesi bulunmaktadır.
Detayları İncele
Develi Ulu Cami

Develi Ulu Cami

Câmi-i Kebîr mahallesinde yer alan yapı Sivâsî Hatun Camii olarak da bilinmektedir. Taç kapısında bulunan iki kitâbeden, Anadolu Selçuklu Sultanı III. Gıyâseddin Keyhusrev zamanında Göçer Arslan’ın oğlu Nasrullah ve câriyesi Said kızı Sivâsî Hatun tarafından 680 (1281) yılında yaptırıldığı anlaşılmaktadır.
Detayları İncele
Dört Ayak Kümbbeti

Dört Ayak Kümbbeti

Kayseri Battal Mahallesi’nde bulunan bu türbe, Kırkkızlar ismi ile de tanınmıştır. Mimari üslubundan XIV. yüzyılda yapıldığı anlaşılmaktadır. Kitabesi günümüze gelememiştir. Kari türbeleri arasında farklı bir konumda olup, birbirlerine yuvarlak kemerlerle bağlanmış dört ayak üzerine içten kubbe, dıştan altı kasnaklı piramidal bir külah ile üzeri örtülmüştür.
Detayları İncele
Emir Ali Türbesi

Emir Ali Türbesi

Kayseri Talas Caddesi ile Hisarcık yolunun kesiştiği yerde Kartal Hava Şehitliği’nin hemen yanında bulunan bu türbe kitabesinden öğrenildiğine göre; hicri 751 (1350–1351) yılında Emir Ali tarafından inşa ettirilmiştir. Bu türbeye aynı zamanda “Pişrev Ali Türbesi” de denilmektedir.
Detayları İncele
Ali Cafer Kümbeti

Ali Cafer Kümbeti

Ali Cafer Kümbeti Kayseri il merkezinde Melikgazi İlçe Belediye Başkanlığı binasının karşısındadır. Bir kitabesi olmadığı için kesin inşa tarihi ile ilgili bir bilgi yoktur. Halil Edhem, “Kayseri Şehri” adlı eserinde bu eseri Selçuklu eserleri arasında göstermiştir.
Detayları İncele
×