Talas

Talas

Talas, arkeolojik ve tarihi kentsel değerleriyle eski bir yerleşim yeri ve yerleşkesinde yaşamın devam ettiği önemli bir tarihi kenttir. Yerleşim, Ali Dağı’nın güneydoğusundan başlayarak doğu ve kuzey eteklerine doğru dağı çevreleyen yayda kurulmuş ve gelişmiştir. Şehrin kuruluş sürecindeki ilk yerleşme faaliyetleri miladın ilk yıllarına rastlamaktadır. Zaman içinde yerleşmenin büyümesine bağlı olarak ilçemizin ve ilçemizi oluşturan tarihi mahallelerimizin fiziki sınırları değişmiştir. Günümüzde Talas; 1100 m rakımı 33 mahallesiyle 450 km²lik alana sahiptir. Yamaç paraşütü tutkunlarına hitap eden Ali Dağı eteklerinde uzanan, Kayseri şehir merkezine çok yakın olan Talasda, Amerikan Koleji binası (1826), Talas Han cami (1898), Esma Hatun Türbesi (1890), Talas Kuru Köprü, Hıristiyanlık dönemine ait kiliseler, manastır ve yerleşim yerleri ile Dereveng Vadisi, Bizans dönemine ait yaklaşık 1700 yıllık yer altı şehri, Harman Mahallesinde bulunan Okutan Konağı, Yahyabey Konağı, Yaman Dede Konağı, Cemilbaba Evi ve Tablakaya mahallesinde bulunan cumbalı evler, Talas İlçesi’ndeki tarihi dokuyu oluşturan diğer öğelerdir. 

×