Sultan Sazlığı

Sultan Sazlığı

Yahyalı, Develi ve Yeşilhisar ilçeleri sınırları içerisinde Kayseri’ye 70 km mesafede 1,074 m rakımlı Sultan Sazlığı’nı, 1993 yılında Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu doğal sit alanı ilan ederken, alanın tamamı 1994 yılında Ramsar sözleşmesi listesine dahil edilmiştir .Sultan Sazlığı Afrika, Asya ve Avrupa kıtaları arasında süregelen iki kuş göç yolu üzerinde bulunması, step ekosisteminde eşine az rastlanan tatlı ve tuzlu su ekosistemlerini bir arada bulundurması, kayda değer miktarda nadir, nesli tehlikeye düşebilir, tehlike altındaki bitki ve hayvan türlerini barındırmasıFlora ve fauna özellikleri ile step ekosistemi içerisindeki bu sulak alanın ekolojik ve genetik çeşitliliğini sürdürebilecek değere sahip olması, 20 binin üzerinde su kuşunu düzenli barındırması, sahip olduğu ekosistem çeşitliliği ile kuşlar için farklı kuluçka beslenme, üreme, konaklama ve sığınma yerini sağladığından, Avrupa’da turna, flamingo, akbalıkçıl, kaşıkçı kuşlarının bir arada kuluçkaya yattığı tek alan olmasıTespit edilen 48 endemik bitki türü içerisinde yer alan “Puccinellia Bulbosa (Grossh) Subsp–Ceasaria Kit Tan türünün ise dünyadaki tek yayılış alanının Sultan Sazlığı olması gibi eşsiz özelliklere sahiptir.

×