Gesi Bağları

Gesi Bağları

Gesi Bağları, Kayseri’nin yaklaşık 18 km doğusunda bulunmaktadır. Kayseri-Sivas yolu takip edildiğinde, Kayseri çıkışından yaklaşık 12 km sonra sağdan ayrılan 6 km’lik yol ile Gesi’ye ulaşılır.  Anadolu'nun çeşitli yerlerinde eski dönemlerde bağ ve bahçelerde kullanılmak üzere gübre gereksinimi için yabani güvercinlerin belli bir sisteme göre yetiştirildikleri bilinmektedir. Güvercin gübresi, bileşimde bulundurduğu maddeler açısından oldukça değerli bir gübre olarak kabul edilmektedir. Gübre gereksinimi için yabani güvercin bakıcılığında, gübrenin düzenli toplanabilmesi ve birikmesini sağlayabilmek için bazı yapılara gereksinim duyulmuştur. Ülkemizde farklı mimari tarza sahip üç tip güvercinlik bulunduğu söylenebilir. Kapadokya güvercinlikleri kayalara oyulmuş odacıklar şeklinde iken, Diyarbakır Boranhaneleri kerpiçten yapılma binalar biçimindedir. GesiBağları'nda rastladığımız güvercinlikler ise 'kule tipi' olarak adlandırabileceğimiz biçimde taştan örülerek yapılmışlardır. Bu tip güvercinliklere ülkemizde yalnız GesiBağları'nda rastlanmaktadır. Gesi Bağları güvercinliklerinde bulunan yeraltı odası tamamen ülkemize özgü olup, yurt dışındaki benzerlerinden önemli bir ayrım noktası oluşturmaktadır.

Kayseri’ye çok yakın olan, Germir ve Tavlusun tarihle iç içe ve her yeri tarihle örtülmüş, daracık sokaklarında geçmişin ayak izlerine her an rastlamak ve heyecanı yaşamak mümkün. Vadilere oyulmuş yerleşim alanları, kilise ve manastırlar bulunmaktadır. Ayrıca bugünkü yerleşim alanları da mimari açıdan çok önemlidir. Tavlusun bir zamanlar Kayseri’deki  bürokratların oturdukları bir sayfiye yeridir. Evlerin adları da bunu göstermektedir. Bu adlardan zamanın Kayseri valisinin, belediye başkanının Kayseri Kadısının ve bir çok ileri gelen ailelerin burada oturdukları anlaşılmaktadır. Tavlusun daha önceleri Türklerin, Rumların ve Ermenilerin yaşadığı bir yer imiş. Camilerle kiliselerin yan yana yer aldığı, bu yöremiz, Talas ve Derevenk Vadisinin devamında, Germir ve Mimarsinan Mahallesine komşudur. Tavlusunda tescilli 2 kilise, 3 camii, 4 çeşme, 2 köprü, 1 su kemeri, 1 su kuyusu, 1 mekter ve 1 namazgar bulunmaktadır.

×