Bünyan

Bünyan

Renk ve desen zengini dünyaca ünlü halıları, Bünyan Ulu Cami,  İpek Yolu ticaretinin önemli durak yerleri olan Sultan Hanı, Karatay Hanı, Kayabaşı Mağaraları ve doğal güzelliği ile güzel bir ilçemizdir. Bünyan yöresinde yerleşimin M. Ö. 4.000 – 1.200 yıllarında Etilere kadar dayandığı ilçeye bağlı mahallelerdeki mevcut mağara ve kalıntılardan anlaşılmaktadır. Tarih boyunca bölge hangi kültür ve medeniyetin hakimiyeti altına girmişse Bünyan da o kültür ve medeniyetin etkisi altında kalmıştır. Bünyan’da kimliğini koruyan tarihi eserler genellikle Selçuklular dönemine aittir. Sultanhanı ve Karatay mahallelerindeki kervansaraylar önem arz etmektedir.
Bünyan ilçesi idari olarak kurulmadan önce, Sarımsaklı isminde bir nahiye idaresi söz konusudur. Sarımsaklı nahiyesinde 1895 yılında, Osmanlı padişahı II. Abdülhamit döneminde Kaymakamlık teşkil edilmiş ve Padişahın ismine izafeten Bünyan-ı Hamit (Hamidiye) adı verilerek kaza olarak kurulmuştur. Bünyan, Arapça ’da “ bina, yapı’’ anlamına gelmektedir. 1908 yılında Hamit kelimesi kaldırılarak ismi Bünyan olarak değişmiştir ve 1914 yılında mülki olarak Sivas ilinden ayrılıp Kayseri’ ye bağlanmıştır.

×